Lời cám ơn

Trung tâm đào tạo Sức khoẻ Toàn cầu (Global Health Training Centre) được xây dựng nhờ sự hỗ trợ và liên kết với quỹ Bill và Melinda Gates, Mạng lưới Kháng thuốc Khám sốt rét Thế giới (WorldWide Antimalarial Resistance Network-WWARN), và Hiệp hội Nghiên cứu Lâm sàng Đông Phi (East African Consortium for Clinical Research).

Biên tập:

  • Mary Logan - Quản lý đào tạo của Global Health Network
  • Liam Boggs - Quản lý đào tạo của Global Health Network Training
  • Lauren Whelan - Trợ lý đào tạo của Global Health Network
  • Felicity Baka - Trợ lý đào tạo của Global Health Network

Bình duyệt:

  • Steve Wandiga - Viện Nghiên Cứu Lâm Sàng Kenya (KEMRI)/ Hợp tác Nghiên cứu và Sức khỏe Cộng đồng CDC, Kisumu, Kenya
  • Andy Burke - CTSU, Đại học Oxford

Nhà tài trợ:

Module này được tài trợ bới WWARN.

Nguồn tài liệu:

Khoá học này được xây dựng trên tài liệu do đơn vị MRC, Gambia cung cấp từ khoá học “Thực hành Lâm sàng Tốt.”

Dịch thuật:

Biên tập bản dịch được thực hiện bởi:

Hoàng Bảo Long – Phòng Quản lý Thử nghiệm lâm sàng (CTU), Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU)

Nguyễn Bích Vân (thực tập sinh) – CTU, OUCRU

Trần Phương Thủy - CTU, OUCRU

Nguyễn Thị Thanh Thủy - CTU, OUCRU

Nguyễn Bảo Trân - CTU, OUCRU

Trần Thị Vân Thịnh - CTU, OUCRU

Trần Ngọc Bảo Châu - CTU, OUCRU

Nguyễn Thúy Hằng - CTU, OUCRU

Quy định về việc sử dụng và sao chép tài liệu trực tuyến:

Global Health Network sở hữu các tài liệu học tập trực tuyến này. Bạn được tự do chia sẻ hoặc sử dụng tài liệu này nhưng phải trích dẫn nguồn từ Global Health Network và dẫn đường link đến www.theglobalhealthnetwork.org.